Erityislastenkoti Nuppu

Kuntouttava Erityislastenkoti Nuppu toimii Mynämäen maaseutumaisemassa, samassa pihapiirissä pienryhmäkoti Hovilinnan, Erityislastenkoti Verson sekä Pihakoulun ja Pihatalon kanssa. Seitsemänpaikkainen Nuppu tarjoaa turvallisen kasvuympäristön yli 10-vuotiaille lapsille. Nupussa yhdistyvät lastensuojelun ja psykiatrian osaaminen sekä erityisopetus, jotka yhdessä muodostavat lasta kuntouttavan kokonaisuuden.

Toimintaideologia

Nupussa lastensuojelutyön tukena on kaikissa toiminnoissa psykiatrinen, kuntouttava näkökulma. Nupussa hoito- ja kasvatustyön perustana on lapsilähtöisyys. Nupussa keskeistä on rakentaa lapsille turvallinen ja strukturoitu arki, jossa on selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit ja rajat. Lasten arki muodostuu kodinomaisista perustoiminnoista ja yhdessä tekemisestä, jossa kunkin lapsen yksilöllinen tuentarve ja erityishaasteet on huomioitu erilaisin menetelmin ja tukitoimin. Nupussa pyritään, läheisyyden ja korvaavien ihmissuhteiden kautta sekä kiintymyssuhteita mahdollistamalla eheyttämään lasta.  Leikki, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, sosiaalisten taitojen opettelu, lapsena oleminen ja ikätason ja kuntoisuuden mukaisten harrastusten mahdollistaminen ovat arjen elementtejä. 

Kasvatuskäytäntöihin kuuluvat lasten osallisuus, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja arviointi. Lasten hoito- ja kasvatustyössä tehdään kiinteää yhteistyötä lasta hoitavien erityishoitotahojen ja terapeuttien kanssa.  

Nupun lapset voivat kuntonsa ja aiemman kouluhistoriansa mukaisesti käydä koulua Mynämäen eri kouluvaihtoehdoissa, joita ovat muun muassa Tarvaisten idyllinen maalaiskoulu, jossa on mahdollisuus opiskeluun erityisopetuksen pienryhmässä, Tarvaisten koulu Mietoisissa tai vaihtoehtoisesti lapsen koulunkäynti voi toteutua ikätasonmukaisesti Nupun pihapiirissä olevassa pihakoulussa. Tavoitteena jokaisen lapsen koulutyössä on peruskoulun suorittaminen ja päättötodistuksen saaminen sekä ammatillisiin opintoihin motivoiminen.

Toimintaympäristö

Erityisyksikkö Nuppu sijaitsee kauniin luonnon keskellä Mynämäen maaseutumaisemassa, hyvien kulkuyhteyksien ja vain puolen tunnin matkan päässä Turusta. Nupun tilat muodostuvat avarasta ja yhtenäisestä olohuoneen, ruokailuhuoneen ja avokeittiön yhdistelmästä, jota on helppo valvoa. Nupussa on lisäksi askarteluhuone sekä yksi huone rauhoittumista varten. Jokaisella lapsella on yksikössä sisustukseltaan yksilöllinen 12 m2 huone. Samassa rakennuksessa Nupun kanssa toimii Erityislastenkoti Verso. Nupun ja Verson yhteisessä käytössä ovat mm. neuvotteluhuone, valmistuskeittiö, kodinhoitohuone, viihtyisä sauna ja pukuhuone. Nuppu on sisustettu viihtyisäksi, vaativatkin tarpeet täyttäväksi lasten kodiksi.

Taloa ympäröi viihtyisä helposti valvottava piha. Nupun pihapiiri ja luonnonläheisyys tarjoavat lapsille mahdollisuuden yhdessäoloon ja pihapeleihin sekä kesällä että talvella. Nupun pihapiirissä on mm. grillikota, pelikenttä, trampoliini ja pingispöytä. Yrityksellä on vene, joka on myös Nupun lasten käytettävissä. Nuppu voi hyödyntää toiminnassaan myös yrityksen leirisaarta mm. kesäleiritoimintaan ja omaohjaajatyön toteuttamiseen. Retki- ja leiritoimintaan sekä kesän uimapaikkana käytetään myös Mynämäellä sijaitsevaa kunnan omistamaa Kivijärven vapaa-ajan kohdetta.

Parin kilometrin päässä Nupusta Mynämäen keskustassa on hyvät mahdollisuudet lasten harrastuksiin. Mynämäen keskustassa on muun muassa urheilukenttä, luisteluratoja, kuntosali ja kirjasto, joita lapset voivat käyttää ohjatusti sekä vapaa-aikanaan. Lisäksi lähellä sijaitsevien Turun, Raision ja Laitilan kaupunkien monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta ovat hyvien tieyhteyksien ansiosta vain parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Nupusta.

Terveydenhuollon palveluina käytetään pääasiassa kunnallisia palveluita. Mynämäen alueella on tarjolla kaikki kunnan tuottamat lakisääteiset palvelut, erityispalveluita on saatavilla Turusta ja Raisiosta. Lasten psykiatrisesta kuntoutumisesta huolehditaan yhdessä TYKS:in psykiatrian erityisosaajien sekä paikallisen terveyskeskuksen lääkäreiden kanssa. Lisäksi yrityksellä on yhteistyöpsykiatri ja psykologi sekä laaja konsultaatioverkosto lasten erityishaasteiden tukena.

Henkilökunta

Nupun henkilökunta muodostuu yhdeksästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneesta työntekijästä. Henkilövalinnoissa painotetaan hyvän koulutuksen, ammattitaidon, lastensuojelun substanssiosaamisen ja psykiatrisen osaamisen lisäksi tehtävään soveltumista ja työhön sitoutumista. Nupussa on sekä mies- että naisohjaajia. Koska erityisyksikössä hoidetaan haastavia ja erityistä tukea kasvuunsa tarvitsevia lapsia, on henkilökunnan pysyvyydellä, henkilökohtaisella soveltuvuudella ja työhön sitoutumisella tärkeä merkitys. Henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään jatkuvan koulutuksen, työnohjauksen ja moniammatillisen konsultaatioryhmän avulla. Lisäksi Nupussa henkilökunnan hoito- ja kasvatustyön tukena ovat yrityksen kondultoiva kokenut psykiatri sekä psykologi.

Erityisosaaminen

Nupussa erityisosaamisena on psykiatrinen osaaminen, lasten koulutyön tukeminen, haastavien lasten erityistarpeisiin vastaaminen sekä perhetyön tekeminen.  Nupussa henkilökunnalla on laaja terapeuttinen menetelmäosaaminen.